מודולים נלווים

דיווח פרויקטלי

 • אפשרות להגדרת משימות עבודה מורכבות (עד 6 מימדים): לקוח, פרויקט, אתר, מטלה וכ”ו
 • סיווג משימה (וכל אחד מהמימדים) בצורה דינמית
 • הגדרת משימת ברירת מחדל לעובד
 • אפשרות לשתילת משימה על פי שעון, סידור עבודה, העובד, או לפי בחירה
 • הגדרת תעריף למשימה
 • אפשרות קישור משימות לסעיפים תקציביים
 • אפשרות לדיווח משימות כמות להבדיל משעות (יח’ מוצר, ק”מ וכ”ו)
 • אפשרות להגדרת חוקים למשימה (“לא ניתן לדווח יותר מ…” לדוגמא)

מודול ארוחות​

 • ממשקים לכל סוגי שעוני ומכונות האוכל
 • קליטת כמות ארוחות לפי סוגים – אין מגבלת מספר סוגים
 • הצגת המידע לכל עובד/בעל תפקיד על פי הרשאות
 • סיווג של סוג חיוב הארוחה

מודול ניהול חופשות וצירוף פתקי מחלה/ מילואים​

 • שליחת בקשות חופשה עתידיות במייל לאשור הממונה
 • הצגת לוח חופשות גרפי מרוכז של עובדי כל ממונה ברמה חודשית/ שנתית
 • שליחת מייל אוטומטי לעובד על אישור/ דחית הבקשה על ידי הממונה
 • אפשרות לצירוף פתקי מחלה/ מילואים + מנגנון ודוחות בקרה למדור שכר

מחולל דוחות וממשקים​

 • מחולל דוחות ידידותי המאפשר הגדרת דוחות על ידי המשתמש על כל פריט מידע במערכת
 • ייצוא הדוחות ל XL – אוטומטית
 • ממשקים לכל תוכנות השכר
 • ממשקים תמחיריים

מודול התראות במייל​

 • במערכת מנגנון התראות אוטומטיות לשליחה במייל על ארועים שונים במערכת  (היעדר דיווח, חריגה ממכסת שעות נוספות, תזכורת אישור ועוד)
 • אפשרות לשליחת גיליונות הנוכחות במייל לעובדים
 • אפשרות לשליחת דוחות מתוזמנים במייל

סידור משמרות​

 • אכיפת חוקי העסקה, חוקי ארגון ותקציב בעת הסידור
 • אינטגרציה מלאה עם הסכמי העבודה
 • תמיכה בסידור עובדים העובדים ביותר מסניף אחד
 • תמיכה בבקשות עובדים ובאי זמינות
 • אפשרות לסידור על פי “סוג יום”
 • אינטגרציה מלאה עם השעונים שלנו – מניעת החתמה שלא על פי סידור וב”שתילת משימות” ופיצולן על פי הסידור
Scroll to top
Skip to content