101 אלקטרוני

לאחרונה פורסם חוזר מטעם רשות המסים בנושא כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני, לפיו ניתן יהיה לאפשר לעובדים למלא את פרטי טופס 101 – ישירות למערכת ממוחשבת.
חברת עובדיםנט מציעה מערכת ממוחשבת המאושרת על ידי מס הכנסה למילוי ושמירת טפסי 101 – באמצעות האינטרנט.

יתרונות בהפקת טופס 101 באמצעות המערכת: 

 • חסכון משאבים ועלויות למעסיק
 • קיצור התהליך וחסכון בזמן
 • הפחתת כמות הפניות לחשבות / כ”א
 • חסכון בנייר, הדפסה, עיטוף ושליחת הטופס בדואר
 • ניהול ארכיון ממוחשב מלא של הטופס 101 וספחיו
 • כלי יעיל לבקרה אחר מילוי הטופס ע"י עובדים
 • עדכון אוטומטי של מערכות מידע פנימיות בארגון
 • המערכת מביאה לייעול תהליך מילוי הטופס וקיצור משך הזמן הדרוש לבדיקתו על ידי המעסיק
 • מרכיבי המערכת
 • מסד נתונים שיכיל את פרטי העובדים הרלוונטיים לטופס
 • אוסף בדיקות לוגיות של ערכי השדות ואופן מילוי הטופס
 • מסכי הזנת הטופס
 • מודול דוחות בקרה והתראות במייל

מודול טפסים ממוחשבים

במערכת מודול טפסים המאפשר למחשב את כל טפסי הארגון, כולל בדיקות תקינות על שדות, אכיפת מילוי שדות חובה, מסלול חתימות וכ”ו.

 • ניתן להגדיר במערכת את כל טפסי הארגון
 • לכל טופס ניתן להגדיר את החוקיות של מילוי השדות,ערכי ברירת מחדל וערכים מותרים
 • לכל טופס ניתן להגדיר מסלול אישורים וחתימות (החתימות מתבצעות באמצעות העכבר ו/או עט דיגיטלי)
 • במערכת אוסף מסכי ודוחות בקרה המאפשרים מעקב אחרי טפסים שמולאו/ טרם מולאו, נחתמו/ טרם נחתמו וכ"ו
 • דוגמאות לטפסים: הסכם העסקה, ויתור סודיות, זימון לשימוע, פיטורין/ סיום העסקה
Scroll to top
Skip to content